Skip to content

Muzieklessen op school zijn onontbeerlijk. Cognitieve vakken als taal en rekenen vragen het nodige van kinderen; concentratie, noteren en stilzitten… Een muziekles ontspant, bevordert het samenwerken en stimuleert natuurlijk de muzikale, maar tevens de sociaal-emotionele, motorische en taalontwikkeling.

Helga Huisjes heeft 21 jaar ervaring als vakdocent muziek. Ze bezoekt in deze functie – namens het Klooster Woerden – wekelijks meerdere scholen. Daarnaast coacht ze leerkrachten in het gebruik van digitale lesmethodes en geeft hierbij voorbeeldlessen aan groepen in het basisonderwijs. Incidenteel verzorgt ze projecten op scholen rond thema’s, zoals de Kinderboekenweek en feestdagen.

Neem bij interesse vrijblijvend contact op via het contactformulier.

Back To Top